रविवार, २४ फेब्रुवारी, २०१३

मिरची बुरशी

मिरची


रोगाचे/किडीचे नाव :
अँन्थ्रोक्नोज

रोगाचे कारण :
बुरशी

कारणीभूत घटक :
1) तुडतुड्यांचे व्यवस्थापन एकात्मीक पध्दधतीने करावे.
2) धसकटे व काड्या मुळापासून उपटून जाळून नष्ट करावेत.
3) रोपवाटीकेत बि टाकल्यानंतर 15 दिवसांनी 10 टक्के फोरेट किंवा 3 टक्के कार्बोक्युरॉन दोन ओळीमध्ये टाकून मातीने झाकून पाणी द्यावे.

प्रतिबंधात्मक उपाय :
1)शिफारशीप्रमाणे लागवड अंतर ठेवणे.
2)गरजेप्रमाणे नेमके पाणी देणे. शिफारशीप्रमाणे खते द्यावीत.
3)इतर झाडांची पिकावर सावली येऊ देऊ नये.
4)रोगट पाने, फळे वेळीच काढून टाकावीत.

नियंत्रणात्मक उपाय :
१)फवारणीसाठी ब्ल्यु कॉपर 25 ग्रॅम किंवा बावीस्टीन 10 ग्रॅम किंवा डायथेन एम 45 हे 25 ग्रॅम किंवा एन्ट्राकॉल 20 ग्रॅम किंवा 20 ग्रॅम डायथेन झेड प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून 10 दिवसांच्या अंतराने आलटून पालटून फवारावे.
२)फवारणी द्रावणात 5 मिली सेवर प्रती 10 लिटर पाणी प्रमाणे मिसळून फवारावे.
३)फवारणी बारीक तुषारांच्या साह्याने करावी.

रोगाचे/किडीचे नाव :
अँन्थ्रोक्नोज

रोगाचे कारण :
बुरशी

कारणीभूत घटक :
1) तुडतुड्यांचे व्यवस्थापन एकात्मीक पध्दधतीने करावे.
2) धसकटे व काड्या मुळापासून उपटून जाळून नष्ट करावेत.
3) रोपवाटीकेत बि टाकल्यानंतर 15 दिवसांनी 10 टक्के फोरेट किंवा 3 टक्के कार्बोक्युरॉन दोन ओळीमध्ये टाकून मातीने झाकून पाणी द्यावे.

प्रतिबंधात्मक उपाय :
1)शिफारशीप्रमाणे लागवड अंतर ठेवणे.
2)गरजेप्रमाणे नेमके पाणी देणे. शिफारशीप्रमाणे खते द्यावीत.
3)इतर झाडांची पिकावर सावली येऊ देऊ नये.
4)रोगट पाने, फळे वेळीच काढून टाकावीत.

नियंत्रणात्मक उपाय :
१)फवारणीसाठी ब्ल्यु कॉपर 25 ग्रॅम किंवा बावीस्टीन 10 ग्रॅम किंवा डायथेन एम 45 हे 25 ग्रॅम किंवा एन्ट्राकॉल 20 ग्रॅम किंवा 20 ग्रॅम डायथेन झेड प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून 10 दिवसांच्या अंतराने आलटून पालटून फवारावे.
२)फवारणी द्रावणात 5 मिली सेवर प्रती 10 लिटर पाणी प्रमाणे मिसळून फवारावे.
३)फवारणी बारीक तुषारांच्या साह्याने करावी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा